KRAŠKA HIŠA

Nepremičnina, ki najbolje predstavlja zgodovino tržaškega Krasa in njegovih prebivalcev.

To je Kraška hiša, najvzornejši primer arhitekture našega ozemlja. Nahaja se v Repnu v repentaborski občini. Njen trenutni videz in oblika segata celo v leto 1831. Leta 1968 pa so nepremičnino kupili člani zadruge z imenom “Naš Kras”, ki so nato poskrbeli za njeno obnovo. Hišo so opremili z izvirnim pohištvom, ki so ga podarili domačini.

Nepremičnino sestavljata dve nadstropji: v pritličju sta kuhinja in klet, v zgornjem nadstropju pa spalni prostor ter kašča. Med ogledom posesti lahko opazimo več elementov, ki so značilni za kraške hiše. Med temi kamena okna kvadratne oblike, kamene stene, streha iz kamnitih plošč z velikim dimnikom, tradicionalna terasa ki povezuje nadstropji z zunanjimi stopnicami ter čudovit kamniti vodnjak na dvorišču.

Kraška hiša je sedaj urejena v muzej, ki si ga je mogoče ogledati ob nedeljah in praznikih od aprila do oktobra. Notranji prostori večkrat gostujejo raznorazne zelo zanimive razstave. Na dvorišču pa se vrstijo različne predstave, koncerti in slovesnosti, ki obujajo navade in šege domačinov. Med temi je gotovo najbolj pričakovana in obiskana Kraška ohcet. Ta zaživi vsaki dve leti zadnji teden meseca avgusta. Gre za obujanje tipičnega poročnega obreda, pri čemer sodeluje celotna vas, ki se za par dni spremeni v prizorišče velikega vaškega praznika.

Več informacij lahko prejmete na spletni strani občine Repentabor.

Spoznaj kaj več o našem teritoriju:

Pešpot Gemina

Grmada