KRAŠKA HIŠA

KRAŠKA HIŠA Nepremičnina, ki najbolje predstavlja zgodovino tržaškega Krasa in njegovih prebivalcev. To je Kraška hiša, najvzornejši primer arhitekture našega ozemlja. Nahaja se v Repnu v repentaborski občini. Njen trenutni videz in oblika segata celo v leto 1831. Leta 1968 pa so nepremičnino kupili člani zadruge z imenom “Naš Kras”, ki so nato poskrbeli za

Continue Reading →